60017 – Nordre Strandvej

For større konsortie udvikles et område efter Australsk koncept – indtil videre hemmeligholdes både koncept og placering, men det bliver både stort og nyt herhjemme og særligt i Helsingør.

PETERSBORG PARK

Nedenfor uploades der løbende anvendte og gældende dokumenter m.v.:

Udbudsmaterialet:

https://www.helsingor.dk/erhverv/grunde-og-ejendomme

60017 – Salgsprospekt

Bekendtgørelse

Tilbudsmateriale incl. blanket:

BBR-Meddelelse af 03-09-2019 EjdKort 1 dc Marienlyst, Helsingør Jorder Ejendomsdatarapport – 11.6.2018 Ejendomsrapport – Appendix – 11.6.2018 Ejendomsrapport – Resumé – 11.6.2018 Ejendomsskattebillet Energimærkning fra 5.1.2011 Forsikringsoplysning – Nordre Strandvej 3 A, Helsingør Forureningsattest 1dc marienlyst helsingoer jorder.pdf(1) Forureningsattest 1de marienlyst helsingoer jorder.pdf(1) Forureningsattest 1df marienlyst helsingoer jorder.pdf(1) Kort over vejforsyning 1dc marienlyst helsingoer jorder.pdf(1) Kort over vejforsyning 1de marienlyst helsingoer jorder.pdf(1) Kort over vejforsyning 1df marienlyst helsingoer jorder.pdf(1) Lokalplan Petersborg 1.175 Petersborg – estimeret salgs og udlejnings priser Salgsopstilling Servitut nr. 1 – 1 df Marienlyst Helsingør Jorder – Ikke renskrevet Servitut nr. 1 – df Marienlyst Helsingør Jorder – Renskrevet Servitut nr. 2 – 1 dc, 1 de, 1 df Marienlyst Helsingør Jorder Servitut nr. 3 – dc, 1 de, 1 df Marienlyst Helsingør Jorder Svampe og fugtundersøgelse af tagkviste fra april 2009 Tegning – bygning 1 – 1 etage Tegning – bygning 1 – 2 etage Tegning – bygning 1 – Kælder Tegning – bygning 1 – Stuen Tegning – bygning 2 – 1 etage Tegning – bygning 2 – Stuen Tilbudsblanket – 7.10.2019 Tingbogsattest 1 dc Marienlyst, Helsingør Jorder Tingbogsattest 1 de Marienlyst, Helsingør Jorder Tingbogsattest 1 df Marienlyst, Helsingør Jorder Vurderingsmeddelelse)

esdh_20191106_1706

Organistion:

Sælger: Helsingør Kommune

Ejer: Reit II

Bygherre: Petersborg Park

Advokat: Søren Krarup

Rådgiver: PWC, Ib

Bank: ?

Bygherrerådgiver: LeanDesign

Arkitekt: Utzon Associates

Ingeniør: Dall & Lindhardtsen

Landskabsarkitekt:

Byggeledelse: LeanDesign

Landmåler: ?

Geotekniker: ?

Entreprenør: ?

Myndighed: ?

Mægler: ?

Andre: ?

Økonomiudvalgets referat med oplæg til lokalplans forhold:

18-02-2019 – 00 Referat med bilag

Besluttet lokalplan:

60017 – Lokalplan for Petersborg

Byrådsmøde af 23 september 2019 omkring beslutning med bilag – se dagsorden pkt 6

Bekendtgørelsen som er gældende for udbud af ejendommen:

Bekendtgørelse nr 799 af 24 juni 2011 for salg af Petersborg

Paradigmer for rådgiveraftaler:

Aftaleformular Arkitekt ABR 2018

Aftaleformular Arkitekt ABR Forenklet 2018

Aftaleformular Bygherrerådgivning ABR 2018

Aftaleformular Totalrådgivning ABR 2018

Overslagssammenligninger:

(Vises ikke her..)

Budgetter (fra mødet den 09. august 2019) 8 boliger og parkeringsanlæg

Budgetter (fra mødet den 06 august 2019) 7 boliger

Arealer:

Petersborg Areal beregning

Petersborg-Areal-beregning rev 01 (jf. nedenstående tegninger, hvor kælder er til boliger i Petersborg)

Petersborg bygningen – fremtidige forhold

 

 

 

 

Forundersøgelser af matrikler/grunden:

  • Spildevand
  • EL
  • Fjernvarme
  • Vand
  • Net/Tele
  • Andet
  • Forurening

60017 – LER oversigt over alle instanser med ledninger i jord

60017 – Oversigt over ørsted på grund

60017 – Oversigt over vand på grund

60017 – Oversigt over stofa på grund

60017 – Oversigt over spildevand på grund

60017 – Oversigt over elektrus på grund

60017 – Oversigt over fjernvarme på grund

Autocad og Revit filer af grunden:

Sendes separat på mail i vers. 2019 og 2007.

60017 – Første forslag til indretning af Borg

60017 – Petersborg – 3D model

60017 – forslag til etageplaner af Jan Utzon – rev 00

Opmålte tegninger af eksisterende forhold

Droneoptagelser incl. udsigt fra tagetage byggeri:

360 Graders optagelser af Petersborg (eksisterende forhold)

Kommer

Arealfordeling med 8 boliger

Arealfordeling med 7 boliger

Tegninger af Petersborg Park (nybyggeri)

 

Etageplaner med 8 boliger:

Etageplaner med 7 boliger: