40181 – Viggo Barfoeds Alle

På Viggo Barfoeds Alle i Ballerup bor Ann-Marie og Rune som gerne vil have ombygget og tilbygget deres ejendom. Projektet har den 06.12.2018 opnået byggetilladelse og vil nu ultimo Januar blive budt ud i totalentreprise efter følgende tidsplan:

Hovedtidsplan incl. udbudsfasen:

1. Udsendelse af udbudsmateriale til udvalgte totalentreprenører sker den 18.02.2019 kl. 09.00
2. Besigtigelse og spørgemøde på ejendommen sker den 26.02.2019 kl. 09.00
3. Sidste frist for spørgsmål i udbudsprocessen sker den 01.03.2019 kl. 09.00
4. Seneste rettelsesblad udsendes inden den 04.03.2019 kl. 09.00
5. Afgivelse af tilbud sker inden den 07.03.2019 kl. 09.00
6. Bygherrens udmelding om hvem der forhandles med sker senest den 11.03.2019 kl. 09.00
7. Forhandling og kontrahering sker i ugerne 11-12, år 2019
8. Opstart af byggeri sker i uge 15, år 2019 (projektering, mobilisering sker uge 12-14, år 2019
9. Aflevering af byggeriet sker i uge 28, år 2019
10. Ibrugtagning sker mandag uge 29, år 2019 senest.

1 års gennemgang indkalder bygherren til. Det samlede udbudsmateriale er angivet nedenfor, idet tegninger og beskrivelser går forud for renderinger og illustrationer.

Ejendommen er beboet under byggeriet.

Totalentreprisen, ABT93 er opdelt i følgende faggrupper foruden byggeplads og totalentreprisens styring, ledelse, projektering og administration:

Oversigt faggrupper beskrevet på tilbudslisten og i udbudskontrolplaner:

01. Nedrivningsarbejder
02. Jordarbejder
03. Betonarbejder
04. Murerarbejder
05. Tømrerarbejder
06. Gulvarbejder
07. Døre- og vinduesarbejder
08. El arbejder
09. VVS- og Vent. arbejder
10. Malerarbejder

 

Udbudsbetingelserne

40181 – Udbudsbetingelser – rev 00

Tilbudsliste

40181 – Tilbudslisten – rev 00

40181 – Tilbudslisten – rev 00 (i excel)

Totalentreprisekontrakt (paradigme)

40181 – Oplæg til totalentrepriseaftale – rev 00

Byggetilladelse

40181 – Byggetilladelse

Gældende tegninger af 15.01.2019:

40181 – tegninger situationsplan af 15 januar 2019 – rev 00

40181 – tegninger stueplan af 15 januar 2019 – rev 00

40181 – tegninger principsnit af 15 januar 2019 – rev 00

40181 – tegninger facadeopstalter af 15 januar 2019 – rev 00

Orienterende tegninger

H.1-N.006 Stueplan eksisterende forhold

H.1-N.011 Planlagt arbejde

Beskrivelser:

40181 – Byggesagsbeskrivelse – rev 00

40181 – Arbejdsbeskrivelse – rev 00

Orienterende materialer og mængder (udtræk fra tegning)

40181 – Orienterende mængder og materialer – rev 00

Udbudskontrolplaner:

40181 – Udbudskontrolplaner – nedrivningsarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – jordarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – betonarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – murerarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – tømrerarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – gulvarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – døre- og vinduesarbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – El arbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – VVS- og Vent arbejder – rev 00

40181 – Udbudskontrolplaner – malerarbejder – rev 00

Rettelsesblad:

40181 – Rettelsesblad 01 – rev 00