33541 – Gartnersvinget

For Lærerstandens Brandforsikring og ejeren og bygherren af ejendommen, genopføres ejendommen som oprindelig er fra 1939. I 2010 ombygges ejendommen til eksisterende forhold som sommeren 2019 brændte meget voldsomt. De nuværende forhold er gengivet på nedenstående og i dag står ejendommen til at skulle genopbygges til fremtidige forhold. Udbud sker i totalentreprise primo januar 2020 og byggeriet skal stå færdigt sommeren 2020.

Link til nuværende forhold – 3D

Invitation til totalentreprise:

Den 30.12.2019 inviteres der 3-5 bydende totalentreprenører til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet offentliggøres her på siden og udbudstidsplanen ser ud som følgende:

Uge 52 – Invitation til de bydende

Uge 01 – Tilkendegivelse af, at der agtes at afgive tilbud

Uge 02 – frigivelse af udbudsmaterialet

Uge 03 – Besigtigelse og spørgemøde

Uge 05 – afgivelse af tilbud

Uge 05 – Vurdering af tilbud

Uge 06 – Kontraktindgåelse

Uge 07 – Mobilisering

Uge 08 – Opstart byggeri

Uge 19 – Rejsegilde

Uge xx – Aflevering (del af tildelingskriteriet)

Entreprisen vil omfatte nogen projektering dog hovedsagelig konstruktion og instruktion til de udførende, men også dimensionering af gulvvarme.

Entreprisen vil indeholde nogle afsætningspriser og særpriser – alle afsætningspriser indgår i den samlede entreprisesum og kontraktsum.

Særpriser er bygherrens egne indkøb, som ikke er forsikringsdækket.

Organisation:

Bygherre/Ejer: Jeanette Simonsen og Peter Skøtt

Forsikring: Thomas Horvitz Larsen

Bygherrerådgiver: Kjeld Schade

Arkitekt: Klaus Hasselager

Konstruktionsingeniør: Arne Kjems

Installationsingeniør: Søren Lundgaard

Kvalitetstilsyn: Claus Thorsøe

Projektgranskning: Jens Christian Christensen

Totalentreprenør

Projektleder: Afventer pt.

Ingeniør: Afventer pt.

Fagentreprenører:

00.00 Entreprenørydelser:
01.00 Projekt:
02.00 Byggeplads:
03.00 Nedrivning:
04.00 Jord, beton, kloak:
05.00 Murer:
06.00 Tømrer:
07.00 Snedker:
08.00 Tagdækning:
09.00 Lofter:
10.00 Gulve:
11.00 Smed:
12.00 Maler:
13.00 Blikkenslager:
14.00 VVS:
15.00 Ventilation:
16.00 Elektriker:
17.00 Inventar:
18.00 Specialister:
19.00 Øvrige:
20.00 Summation:

Invitation til totalentreprise:

Sendt pr. mail den 30.12.2019 til de indbudte

Udbudsmateriale:

Udsendt den 08.01.2020 til de bydende via mail.

33541 – Oplæg til totalentreprisekontrakt – rev 00

33541 – Notat 01 – Oversigt over bærende konstruktioner – rev 00

33541 – Notat 02 – Udbudsbetingelser – rev 00

33541 – Notat 03 – Foto af eksisterende forhold – rev 00

33541 – Notat 04 – Foto af nuværende forhold – rev 00

33541 – Notat 05 – Bygherrens krav og ønsker – rev 00

33541 – Notat 06 – Bygherrens beslutningsliste – rev 00

33541 – Notat 07 – Tegninger af oprindelige forhold – rev 00

33541 – Notat 08 – Tegninger af eksisterende forhold – rev 00

33541 – Tegningsliste med tegninger – eksisterende og nuværende forhold – rev 00

33541 – Tegningsliste med tegninger – fremtidige forhold – rev 00

33541 – Tilbudsliste på totalentreprise – rev 00

33541 – Tilbudsliste på totalentreprise – rev 00

33541 – Beskrivelse – rev 00

Crystalia-Line_Zirkon

Ikea tilbud køkken-elementer

Mifapladen køkkenbord

Tilbud på Lotus H470 ovn fra Isodor Ildstedet

Rettelsesblade:

Info fra myndighederne

Brev fra kommunen Orienteringsbrev om vedligeholdelse af den private

Rettelsesblad 01

33541 – Rettelsesblad 01 – rev 00