33511 – Rødegårdsvej

Tæt på Helsingør By og alligevel på landet ligger Rødegårdsvej 10. Ejendommen er fra forrige århundrede og består i dag af i alt 11 bygninger incl. hovedhuset. De 7 af bygningerne skal fjernes og hovedhuset skal sammen med omkring liggende bygninger om- og tilbygges i en totalrenovering. Vi har fået grunden og bygninger opmålt af EasyDrone og vi har udskrevet en arkitektkonkurrence på www.arkitektkonkurrencen.dk – nu arbejder bygherren og os videre med detailprojektering – se http://www.arkitektkonkurrencen.dk/206011-roedegaardsvej-10/

Udførelsen sker i fagentreprise med følgende fag:

 1. Jord, Beton, Kloak
 2. Murer
 3. Tømrer/snedker
 4. Tagdækker
 5. VVS/Vent.
 6. Elektriker
 7. Maler
 8. Gartner

Derudover en fælles byggeplads.

Udbud af disse fagentrepriser sker snarest direkte fra bygherren.

Udbudsmateriale på fagentreprise: 1. Jord, Beton, Kloak

Tegninger (se også nedenfor):

33511 – Rødegårdsvej 10 – tegninger af uge 47 år 2019 – rev 00

Geoteknisk Rapport:

33511 – Geoteknisk Rapport af 06 november 2019 – rev 00

Konstruktionsskitser:

Øvrige tegninger til konstruktionsprojektet:

Skitse S1

Skitse S2

33511 – FU104-TB

Tilbudsliste:

33511 – Tilbudsliste på fagentreprise 1 – Jord – Beton og Kloak – rev 00

I excel

33511 – Tilbudsliste på fagentreprise 1 – Jord – Beton og Kloak – rev 00

Tegninger:

Udførelsen sker i fagentreprise med følgende fag:

 1. Jord, Beton, Kloak
 2. Murer
 3. Tømrer/snedker
 4. Tagdækker
 5. VVS/Vent.
 6. Elektriker
 7. Maler
 8. Gartner

Derudover en fælles byggeplads.

Udbud af disse fagentrepriser sker snarest direkte fra bygherren.

Udbudsmateriale på fagentreprise: 2. Murer

Tegninger (se også nedenfor):

Afventer pt.