33035 – Halsnæs Kommune C

Sundhedshuset i Frederiksværk udflytter til nu 5 adresser, oprindeligt 4 adresser – på denne side kræves der log in, da det er en side, der relaterer sig til forholdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør med kontraktuelle forhold, udbud, referater og mere. Alt sammen som del af det store 33031 projekt omring udflytning fra Sundhedshuset i Frederiksværk, der ombygges til anden formål.
Nedenfor vil der være informationsfølsomme dokumenter, som bedes håndteres som interne mellem bygherre (styregruppe), brugere (arbejdsgruppe), rådgivere (projekterende) og entreprenører (udførende)
Det samlet udbud omfatter ombygning af 4 adresser som følgende:

Udbudstidsplan:
Udsendelse af udbudsmateriale sker den 10. oktober 2018 inden kl. 10.00
Besigtigelse og spørgemøde sker den 15. oktober 2018 kl. 10.00 på Nørregade 87 og efterfølgende Søndergade 81 – begge i Hundested.
Frist for spørgsmål sker den 22. oktober 2018 kl. 10.00
Rettelsesblad med svar på spørgsmål udsendes den 23. oktober 2018 kl. 10.00

Tilbud sendes til mail@leandesign.dk senest den 25. oktober 2018 inden kl. 10.00

Åbning af tilbud kan ikke overværes.
Vurdering af tilbud forventes af ske i uge 44 med kontrahering uge 45
Mobilisering sker uge 46
Opstart sker uge 47 på Nørregade og derefter efter nærmere aftale Søndergade
Aflevering forventes ske uge 08, år 2019
Indflytning forventes at ske uge 09, år 2019 – ændret den senest dato for afholdelse af samlet aflevering den 26.04.2019

Udbudsbetingelser:

33035 – Udbudsbetingelser – hovedentreprise C – af 08 oktober 2018 rev 01

Udbudsmateriale:

33035 – Byggesagsbeskrivelse – hovedentreprise C – af 08 oktober 2018 rev 00

33035 – Arbejdsbeskrivelse – hovedentreprise C – af 08 oktober 2018 rev 00

Plan for Sikkerhed og Sundhed – kommer

33031 – Rumskemaer Nørregade – hovedentreprise C – af 08 oktober 2018 rev 00

33035 – Rumskemaer Søndergade – hovedentreprise C – af 08 oktober 2018 rev 00

D02697-001_Nørregade 87-PCB luft Prøvetagnings- og analyserapport

D02697-002_miljøscreening_Nørregade87_rev0 Prøvetagnings- og analyserapport

Hovedentreprise C – Udbudskontrolplaner alle fag rev00

Tilbudsliste Hovedentreprise C_2018.10.08 (Sammenlægning af sum- og delpriser er på eget ansvar)

Tilbudsliste Hovedentreprise C_2018.10.08_RevA (Sammenlægning af sum- og delpriser er på eget ansvar)

Tilbudsliste Hovedentreprise C_2018.10.08_RevB (Sammenlægning af sum- og delpriser er på eget ansvar)

Tilbudsliste Hovedentreprise C_2018.10.08

Tilbudsliste Hovedentreprise C_2018.10.08_RevA

Tilbudsliste Hovedentreprise C_2018.10.08_RevB

Tegninger:

HS_K10_C01_ZT_ Tegningsliste Hovedentreprise C_RevC *

Tegningsbilag for døroptioner Nørregade 87

Bilag_indretning rum C.1.4 *

Nørregade:

Fremtidige forhold

Område A, stue – NV_K01_F1_H1_EST_OMR-A

Område A, 1.sal – NV_K01_F1_H1_E1_OMR-A_RevB *

Område B, stue – NV_K01_F1_H1_EST_OMR-B

Område C, stue – NV_K01_F1_H1_EST_OMR-C_RevB *

Område D, stue – NV_K01_F1_H1_EST_OMR-D

Eksisterende forhold

Situationsplan – NVE_K01_F1_H0

Oversigtsplan, kælder – NVE_K01_F1_H0_EKL

Oversigtsplan, stue – NVE_K01_F1_H0_EST

Oversigtsplan, 1.sal – NVE_K01_F1_H0_E1

Område A, stue – NVE_K01_F1_H1_EST_OMR-A

Område A, 1.sal – NVE_K01_F1_H1_E1_OMR-A

Område B, stue – NVE_K01_F1_H1_EST_OMR-B

Område C, stue – NVE_K01_F1_H1_EST_OMR-C

Område D, stue – NVE_K01_F1_H1_EST_OMR-D

 

Søndergade:

Stueplan, nye forhold – SG_K01_F1_H1_EST_C *

Situationsplan, eksisterende forhold – SGE_K01_F1_H0_EST

Stueplan, eksisterende forhold – SGE_K01_F1_H1_EST_A

 

Rettelsesblad:

33031_HovedentrepriseC_Rettelsesblad01_20181016

Hovedentreprise C – Udbudskontrolplan miljøsanering rev00

33031_HovedentrepriseC_Rettelsesblad02_20181023

33031_HovedentrepriseC_Ændringsnotat_20181115 *

Bilag til rettelsesblad 01, tegninger fra filarkiv:

Filarkiv – Eksisterende plan – Søndergade 81

Filarkiv – Omr. A – El-planer

Filarkiv – Omr. A – Planer

Filarkiv – Omr. A – Snit

Filarkiv – Omr. A – Toiletter og rengøringsrum

Filarkiv – Omr. A – VVS planer

Filarkiv – Omr. C – Afløbsplan stue

Filarkiv – Omr. C – Kloakplan

Filarkiv – Omr. C – Kælderplan

Filarkiv – Omr. C – Snit 1

Filarkiv – Omr. C – Snit 2 F

ilarkiv – Omr. C – Tagplan

 

Tilbudsvurdering og tilbudssammenligning:

Tømrerentreprisen A/S vinder opgaven.

Organisation:
Bygherre er Halsnæs Kommune, repræsenteret ved Marianne Tellerup Andersen – marta@halsnaes.dk
Totalrådgiver er LeanDesign ApS repræsenteret ved Jens Christian Christensen – jcc@leandesign.dk
Hovedentreprenør er Tømrerentreprisen A/S repræsenteret ved Peter Rydahl – pr@toee.dk
Arkitekterne er Dall & Lindhardtsen A/S repræsenteret ved Peter Jørgensen – pj@dall-lindhardtsen.dk

Rådgiverne er:
VVS ingeniør Ole Nicolaisen – on@leandesign
Konstruktionsingeniør er Bo Andersen – ba@leandesign.dk
El-ingeniør er Karsten Bach – kb@leandesign.dk
Byggeleder er André Vallians – av@dall-lindhardtsen.dk
Bygningskonstruktør er Jonas Wildt Rosenkilde – jwr@dall-lindhardtsen.dk

Brugermøde afholdt den 05. november 2018:

Brugerønsker indgår som del af seneste revisions-sæt markeret med * i overstående

Projektgennemgang afholdt den 09. november 2018:

33031_HovedentrepriseC_Ændringsnotat_20181115

Bilag_indretning rum C.1.4

HS_K10_C01_ZT_ Tegningsliste Hovedentreprise C_RevC

NV_K01_F1_H1_E1_OMR-A_B

NV_K01_F1_H1_EST_OMR-C_B

SG_K01_F1_H1_EST_C

sv_33035_hovedentreprise_c

33035 – Område C – Køkken-plan

33035 – Område C – Køkken-optalt

Byggeriet går i gang herefter (se nedenfor):

2018-11-30 Brugermøde 01 Entreprise C

2018-11-30 Brugermøde 01 Entreprise C – bilag

2018-11-28 Byggemøde 01

2018-12-04 Byggemøde 02

2018-12-13 Byggemøde 03

2018-12-17 Byggemøde 04

2019-01-07 Byggemøde 05

Byggemøde 06

2019-02-15 Byggemøde 07

Mangelgennemgang Nørregade:

33035 – Nørregade – mangelliste før mangelgennemgang 22 februar 2019 – rev 00

Kvalitetssikring og D&V materiale:

nørregade_søndergade_ks_dv