33031 – Sundhedshuset i Frederiksværk

Halsnæs Kommunes medarbejdere i Sundhedshuset Frederiksværk skal udflytte til 4 nye adresser. Herefter frigives ejendommen til anden formål. Ejendommen indeholder i dag Aktivitet og Solskinsforeningen og har adressen: Sundhedshuset, Torvegade 10, 3300 Frederiksværk.

Sag nr.: 33031 – Sundhedshuset, Halsnæs Kommune

I den forbindelse skal udflytning ske til 4 nye adresser som forud for indflytning først skal ombygges, renoveres og tilbygges.

De 4 ejendomme er:

Sag nr.: 33032 – Arresø Plejecenter: Løvdalen Karlsgave 1, 3300 Frederiksværk

Sag nr.: 33033 – Tidligere daginstitution: Ellevej 36, 3300 Frederiksværk

Sag nr.: 33034 – Den Blå Pavillon: Sonnerupvej 5,  3300 Frederiksværk

Sag nr.: 33035 – Tidligere Storebjerg Skole: Nørregade 87, 3390 Hundested

Klik ind på sags nr. her på www.leanweb.dk og læs mere om de 4 forskellige projekter, mens du kan læse mere om det fælles projekt her på sag nr.: 33031.

3D model af ejendommene:

Sonnerupvej 5

Ellevej 36

Nørregade

Organisation:

Bygherren er Halsnæs Kommune, Ejendomscentret

Totalrådgiver er LeanDesign ApS

Arkitekt er Dall & Lindhardtsen A/S

Hovedentreprenørerne er:

Hovedentreprise A – Tømrerentreprisen A/S

Tidsplan:

Projektet opdeles med forceret tidsplan på 2 af de 4 adresser, idet følgende adresser skal ombygges til indflytning efterår 2018:

Etape 1 – udbud den 16. juli 2018 – Hovedentreprise A
Sag nr.: 33032 – Tidligere daginstitution: Ellevej 36, 3300 Frederiksværk
Sag nr.: 33033 – Arresø Plejecenter: Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk

 

Og følgende vil have indflytning henholdsvis inden årets udgang og til forår 2019 (april)

Etape 2 – udbud den 20. 27. august 2018 – Hovedentreprise B (udbud udsat fra den 20.08 til den 27.08)
Sag nr.: 33034 – Den Blå Pavillon: Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk
Sag nr.: 33035 – Tidligere Storebjerg Skole: Nørregade 87, 3390 Hundested

Etape 3 – udbud den 08. oktober 2018 – Hovedentreprise C
Sag nr.: 33035 – Tidligere Storebjerg Skole: Nørregade 87, 3390 Hundested

Kontaktpersoner:

For rådgiver er Camilla Ulrikkeholm Klinkby (Dall & Lindhardtsen) og Jens Christian Christensen (LeanDesign) kontaktpersoner

Øvrige rådgivere er:
VVS ingeniør Ole Nicolaisen – on@leandesign
Konstruktionsingeniør er Bo Andersen – ba@leandesign.dk
El-ingeniør er Karsten Bach – kb@leandesign.dk
Byggeleder er Mikael Krøll – mk@leandesign.dk
Bygningskonstruktør er Jonas Wildt Rosenkilde – jwr@dall-lindhardtsen.dk

Information:

Uge 26-27:

Indgåelse af rådgiveraftale

Styregruppemøde onsdag den 27. juni 2018 kl. 15.00.

Tegning af eksisterende forhold sker uge 26 og 27 (3 adresser)

Kontakt til bydende hovedentreprenører

33031 – Sundhedshus Frederiksværk – forespørgelse om afgivelse af tilbud – juni 2018 – rev 00

Uge 28-29:

Udbudsmaterialet er sendt ud til følgende bydende:

Entreprenør: Egon Bech – http://www.e-bech.dk/

Entreprenør: Tømrerentreprisen – http://tømrerentreprisen.dk/

Entreprenør: EK Entreprise – https://www.ekentreprise.dk/

Således 2 lokale og 1 udenbys

Der afholdes besigtigelse og spørgemøde på adresserne Ellevej og Karlsgavevej onsdag den 18. juli kl. 11.00 og 12.00

Arkitekt Camilla Ulrikkeholm kan i den forbindelse kontaktes på +45 2726 3318

Uge 30-31:

Den 01. august 2018 indkom der rettidigt 3 konditionsmæssige tilbud på hovedentreprise A fra 2 lokale entreprenører og 1 ikke lokal entreprenør.

Tildelingskriterierne var pris, tid og kvalitet.

Entreprenør Tømrerentreprisen indkaldes til forhandling om kontrakt på hovedentreprise A.

Alle 3 bydende lå tæt på priserne med under 5% plus/minus fra snittet.

Uge 32-33:

Forhandlingsmøde med entreprenører

Møder med de ansatte, der skal anvende de faciliteter og gennemgang af projekterne for hovedentreprise A.

Uge 34-35:

Berørte rum skal ryddes, hovedentreprise A

Opstart byggeplads hovedentreprise A

Udbud af hovedentreprise B

Uge 36-37:

Tildeling af hovedentreprise B sker efter licitationen den 13. september 2018

Sag nr.: 33032 – Ellevej 36, 3300 Frederiksværk har forventet indflytning uge 43
Sag nr.: 33033 – Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk har forventet indflytning uge 43
Sag nr.: 33034 – Den Blå Pavillon: Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk har forventet indflytning uge 50
Sag nr.: 33035 – Nørregade 87, 3390 Hundested har forventet indflytning uge 08, 2019

Tidsplan hovedentreprise C, Nørregade A og C