30027 – Aktivitetscenter Hamlet

Nedenfor finder du løbende informationer der findes aktuelt for Entreprenører, Bygherre og Brugere


For bygherren og ejer af ejendommen Hamlet som i dag anvendes som aktivitetscenter for ældre borgere og tilknyttede til Helsingør Kommune, udbydes fagentreprisen omkring udskiftning af vinduer og døre med tilhørende arbejder som nedrivning af eksisterende, byggeplads og malerentrepriserne – læs mere..

 

Opgaven blev ved licitation vundet af Ben Building Enterprise ApS www.bbyg.dk 

Arbejdet har planmæssig opstart d. 3. april 2018, og forventes afleveret ultimo juni 2018


Projektgennemgangsmøde:

30027 – Referat opstarts- og projektgennemgangsmøde uge 11 år 2018 rev 00

byggemøder med stade for tid og økonomi:

30027 – Referat Byggemøde 1 uge 14 år 2018 rev 00

30027 – Referat Byggemøde 2 uge 15 år 2018 rev 00

Tidsplan:

Udførelsestidsplan – Hamlet af 30.01.2018

A-01-01 – Oversigtsplan (vejledende datoer)

Opstalter med datoangivelser 16.04.2018:

Aktivitetcenter – Facade SØ

Aktivitetcenter – Sidefløj Facade NV

Aktivitetcenter – Sideføj Facade NØ

Aktivitetcenter Hamlet – REV.1 Fac. NV

Aktivitetscenter – Facade NV

Aktivitetscenter – Facade NØ


 

Tegninger:

Aktivitetcenter Hamlet – Tegninger samlet

 

00-00-00 – Tegningsliste

A-01-01 – Oversigtsplan

A-01-02 – Byggepladsplan

A-02-01 – Hovedhus – Facade SØ

A-02-02 – Hovedhus – Facade SV og NØ

A-02-03 – Hovedhus – Facade NV

A-02-04 – Sidefløj – Facade NV og SØ

A-02-05 – Sidefløj – Facade NØ

A-02-06 – Sidefløj – Facade SV

A-02-07 – Aktivitetscenter – Facade SØ

A-02-08 – Aktivitetscenter – Facade NØ

A-02-09 – Aktivitetscenter – Facade NV

A-02-10 – Rundingen – Facade SØ

A-02-11 – Rundingen – Facade SV

 

A-04-01 – Vindues- og døroversigt hovedhus

A-04-02 – Vindues- og døroversigt sidefløj

A-04-03 – Vindues- og døroversigt aktivitetscenter

A-04-04 – Vindues- og døroversigt rundingen

 


Udbudsbetingelser:

Der er spørgemøde (besigtigelse) på adressen den 20.06.2017 kl. 09.00

Fristen for spørgsmål er den 22.06.2017 kl. 9.00

Seneste eventuelle rettelsesblad udsendes den 23.06.2017 kl. 15.00

Tilbud skal sendes på mail: senest den 05.07.2017 kl. 9.00 (der kvitteres for modtagelse)

Eller afleveres ved Licitationen som finder sted den 05.07.2017 kl. 15.00 hos LeanDesign og tilbudsgiver kan møde op for overværelse af åbning af tilbud.

 

Udbudsmaterialet:

30027 – Udbudsbetingelser – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Byggesagsbeskrivelse – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – AB92 Helsingør Kommunes Særlige betingelser af 12 november 2015 rev 02

30027 – Plan for sikkerhed og sundhed – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Tro og love erklæring – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Udkast til entrepriseaftale – bygherre paradigma rev 00

30027 – Hovedtidsplan – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Tilbudsliste – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Fotoregistrering – fagentreprise – af 07. juni 2017 rev 00

30027 – Arbejdsbeskrivelse – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Bilag A – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00 Basisbeskrivelse om levering af vinduer

30027 – Bilag B – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00 – Basisbeskrivelse om montage af vinduer

30027 – Bilag C – fagentreprise – af 07 juni 2017 rev 00 – Bygherrens skrivelse om arbejdsklausul

30027 – Bygningsdelsbeskrivelse – 01 Nedrivning – af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Bygningsdelsbeskrivelse – 02 Byggeplads- af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Bygningsdelsbeskrivelse – 05 Tømrer- af 07 juni 2017 rev 00

30027 – Bygningsdelsbeskrivelse – 08 Maler- af 07 juni 2017 rev 00

 

Rettelsesblad:

30027 – Rettelsesblad 01 af 23 juni 2017

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *