30023 – Nordvestskolen PCB sanering mv.

Udbud i fagentreprise af projekt: PCB-sanering, nye vinduer og døre

Det samlede udbudsmateriale er nedenfor ex. udbudsbetingelser, der udsendes sammen med mail til hver bydende.

 

Udbudstidsplanen:

Udbud udsendt den 07.04.2017 kl.16.30

Seneste bekræftelse på, at der afgives tilbud er der 11.04.2017 kl. 15.00

Der er spørgemøde (besigtigelse) på adressen den 19.04.2017 kl. 15.00

Fristen for spørgsmål er den 26.04.2017 inden kl. 15.00

Seneste eventuelle rettelsesblad udsendes den 27.04.2016 kl. 15.00

Tilbud skal sender på mail: senest den 05.05.2017 kl. 9.00 rykket til den 08.05. 2017 kl. 08.00

Åbning af tilbud sker hos LeanDesign den 05.05.2017 kl. 15.00 rykket til mandag den 08.05.2017 kl. 09.00

Kontaktperson er Marie Dæhlie Olesen påmail:  mdo@leandesign.dk

Udbudsbetingelser:

30023 – Udbudsbetingelser – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 01

Udbudsmaterialet ( i vilkårlig rækkefølge):

30023 – AB92 Helsingør Kommunes Særlige betingelser af 12 november 2015 rev 02

A-00-01-00 – Tegningsliste

30023 – Byggesagsbeskrivelse – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Plan for sikkerhed og sundhed – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Arbejdsbeskrivelse – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Bygningsdelsbeskrivelse – 01 Nedrivning- af 20 marts 2017 rev 01

30023 – Bygningsdelsbeskrivelse – 02 Byggeplads- af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Bygningsdelsbeskrivelse – 05 Tømrer- af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Bygningsdelsbeskrivelse – 08 Maler- af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Udbudskontrolplan – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Tidsplan – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 01

30023 – Tilbudsliste – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Udkast til entrepriseaftale – bygherre paradigma rev 00

30023 – Fotoregistrering – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00

30023 – Tro og love erklæring – af februar 2017 rev 00

30023 – Rapport miljøscreening stueetage – rev 01

30023 – Rapport miljøscreening 1 sal – rev 01

30023 – Teknologisk beskrivelse af PCB udførelsen af 31 marts 2017 rev 00

30023 – Bilag A – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00 – BaR-Ba om PCB

30023 – Bilag B – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00 Basisbeskrivelse om levering af vinduer

30023 – Bilag C – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00 – Basisbeskrivelse om montage af vinduer

30023 – Bilag D – fagentreprise – af 20 marts 2017 rev 00 – Bygherrens skrivelse om arbejdsklausul

Tegninger iht. tegningsliste:

EA-00-1-01 – Situationsplan

EA-00-1-02 – Byggepladsplan

EA-10-03-01 – Eksisterende Bygning 10 – stue

EA-10-03-02 – Eksisterende Bygning 10 – 1- sal

EA-10-03-03 – Bygning 10 – stue PCB

EA-10-03-04 – Bygning 10 – 1- sal PCB

EA-11-03-01 – Eksisterende Bygning 11 – stue

EA-11-03-02 – Eksisterende Bygning 11 – 1- sal

EA-11-03-03 – Bygning 11 – stue PCB

EA-11-03-04 – Bygning 11 – 1- sal PCB

NA-10-03-01 – Nedrivning Bygning 10 – stue

NA-10-03-02 – Nedrivning Bygning 10 – 1- sal

NA-10-03-03 – Nedrivning Bygning 10 – stue lofter

NA-10-03-04 – Nedrivning Bygning 10 – 1-sal lofter

NA-11-03-01 – Nedrivning Bygning 11 – stue

NA-11-03-02 – Nedrivning Bygning 11 – 1-sal

NA-11-03-03 – Nedrivning bygning 11- stue lofter

NA-11-03-04 – Nedrivning Bygning 11 – 1-sal lofter

A-10-03-01 – Fremtidig Bygning 10 – stue

A-10-03-02 – Fremtidig Bygning 10 – 1- sal

A-11-03-01 – Fremtidig Bygning 11 – stue

A-11-03-02 – Fremtidig Bygning 11- 1- sal

A-10-03-11 – Fremtidig Bygning 10 – Stue – Gulvplan

A-10-03-12 – Fremtidig Bygning 10 – 1-sal – Gulvplan

A-11-03-11 – Fremtidig Bygning 11 – Stue – Gulvplan

A-11-03-12 – Fremtidig Bygning 11- 1-sal – Gulvplan

EA-00-02-01 – Facader – eksisterende forhold

A-00-02-01 – Facader – fremtidige forhold

EA-00-4-01 – Principsnit bygning 10 og 11

EA-10-04-01 – Bygning 10 – snit PCB

EA-11-04-01 – Bygning 11 – snit PCB

A-00-04-01 – Dør- og vinduesoversigt

(31)01 – Principdetaljer for døre

(31)02 – Principdetaljer for vinduer

Rettelsesblade:

30023 – Rettelsesblad 01 af 27 april 2017

Bilag til rettelsesblad 01 Tegning K-01

 

Byggeriet:

Uge 25:

Denne uge påbegyndes etablering af byggeplads som varetages af Carlsen & Co., Kvistgaard.

Nedrivningen starter torsdag den 22.06 med indledende arbejder – dette udføres af Søndergaard Nedrivning, Frederikssund.

Skolens personale rydder for løst inventar og andet (der skal reddes) i uge 26 og den 04. juli kører Erling og Svend flyttekasser m.v. bort ned til Kulturværftets haller som er lånt til lejligheden.

Der arbejdes denne uge på, at få indhentet tilbud på at få forseglet false m.v. på blok 5 og tandplejeren – se omfang nedenfor:

Der er afholdt opstartsmøde med Sønderggard Nedrivning i uge 24 og med Carlsen & Co i uge 25 – denne uge – resumé af mødet findes nedenfor:

30023 – Resume af møde i uge 25

Næste møde er i uge 26, hvor arbejdet med blok 5 skal drøftes tidsmæssigt – vi arbejder dog hårdt på, at få blok 5 igang, så false m.v. er forseglet inden skolestart og senest den 11.08.

Uge 26:

Tilsyn foretaget den 27.06 med efterfølgende tilsynsnotat 01 – se nedenfor:

30023 – Tilsynsnotat nr 01 – rev 00

Uge 27:

Skolen fjerne alle løse genstande som løst og ikke nagelfast inventar tirsdag uge 27 – derefter vil tilbageblivende inventar blive smidt ud.

Resumé af møde med bygherre og skole uge 26 og 27:

30023 – Resume af møde i uge 26

Projektgennemgangsmøde – referat – se nedenfor:

30023 – Resume af møde i uge 27 – projektgennemgang

Uge 28:

Der henvises i udførelsesperioden til http://www.leanweb.dk/30018-byggeledelse/

Uge 30:

30023 – Tilsynsnotat nr 02 – rev 00

Uge 32:

30023 – Tilsynsnotat nr 03 – rev 01

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *