30014 – Nordsjællands Brandskole

Ved Gørlundevej 4 i Ålsgårde ligger Nordsjællands Brandskole vis a vis Skibsstrup Affaldscenter. På Brandskolen skal der til næste år opføres en ny stor hal (sag 30009) og der har forud for dette været en del miljøundersøgelser. Dette har resulteret i, at der nu udbydes fagentreprise på nye ledninger i jord, støbte belægninger, olieudskiller m.v. – læs mere..


Tidsplan for udbud:

  • Seneste bekræftelse på, at der afgives tilbud er den 08.06.2017 kl. 09.00
  • Der er spørgemøde (besigtigelse) på adressen den 15.06.2017 kl. 09.00
  • Fristen for spørgsmål er den 19.06.2017 kl. 09.00
  • Seneste eventuelle rettelsesblad udsendes den 20.06.2017 kl. 15.00
  • Tilbud skal sendes på mail: senest den 22.06.2017 kl. 09.00

Licitationen finder sted den 22.06.2017 kl. 15.00 hos LeanDesign og tilbudsgiver kan møde op for overværelse af åbning af tilbud.

Ansvarlige initialer:

JCC = Jens Christian Christensen – jcc@leandesign.dk


Tilbudsmaterialet skal omfatte:

  • Tilbudsbrev (indeholdende tilbudssum samt kontaktperson)
  • Udfyldt og underskrevet tilbudsliste (komplet udfyldt)
  • Beskrivelse af tidsplan (en A4 side)
  • Beskrivelse af løsning (en A4 side) – proces og løsning
  • Tro- og loveerklæring (underskrevet)

Udbudsmaterialet af 06.06.2017:

30014 – Udbudsbetingelser – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Tegning TAN-1-140 – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Udbudstidsplan – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Tro og love erklæring – af juni 2017 rev 00

30014 – Tilbudsliste excel – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 – rev 00

30014 – Tilbudsliste excel – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 – rev 00

30014 – Bygningsdelsbeskrivelse – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Udbudskontrolplan – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

 

30014 – AB92 Helsingør Kommunes Særlige betingelser af 12 november 2015 rev 02

30014 – Arbejdsbeskrivelse b2.42_basisbeskrivelse_-_afløb_i_jord_31. dec. 2011

30014 – Arbejdsbeskrivelse b2.215_basisbeskrivelse_-_jordarbejder_for_ledninger_31. maj. 2012

30014 – Arbejdsbeskrivelse b2.220_basisbeskrivelse_-_beton_generelt_og_pladsstøbt_31. maj. 2012

30014 – Arbejdsbeskrivelse b2.340_basisbeskrivelse_-_støbte_undergulve_31. dec. 2011

30014 – Betonoverflader – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Byggesagsbeskrivelse – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Dimensionering – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

30014 – Materiale 1 – tanktest rapport på utæt eksisterende olieudskiller

30014 – Materiale 2 – Geoteknisk par 8 ansøgning – eksisterende som er indsendt

30014 – Materiale 3 – Ekisterende og fortsat aktiv anøgning hos myndigheder der skal færdigbehandles

30014 – Materiale 4 – Tilbud på par 8 ansøgning – geotekniker

30014 – Oplæg Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 00

 

Rettelsesblad:

Fra besigtigelse og spørgemøde den 15.06 kl. 09.00

30014 – Rettelsesbad 01 af 15 juni 2017 rev 00

T_A_N_-_1_140 – Ledningsplan ny olieudskiller – option af 15 juni 2017 rev 00

30014 – Tilbudsliste pdf – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 rev 01

30014 – Tilbudsliste excel – ny olieudskiller – af 06 juni 2017 – rev 01

Rettelsesblad 02:

30014 – Rettelsesbad 02 af 19 juni 2017 rev 00

Vi ser frem til at modtage jeres tilbud den 22.06 kl. 09.00 på mail eller ved licitation kl. 15.00

Bygherren fjerne selv disse tanke..

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *