27551 – Pilegårdsparken

For privat bygherre udbydes totalentreprisen omfattende udnyttelse af 1. sal med ændringer af spær og nyt tag m.v. uden stilladsoverdækning, men fra stillads. Omfanget af udbudsmaterialet omfatter følgende:

  1. Udbudsbetingelser
  2. Byggesagsbeskrivelse
  3. Arbejdsbeskrivelse
  4. Beskrivende tilbudsliste
  5. Tegninger

Udbud sker uge 37 og med aflevering af tilbud uge 39 – forventet opstart uge 43 og færdig uge 50.

Udbudstidsplan

Udsendelse af udbudsmateriale sker den 14. september 2018
Besigtigelse og spørgemøde sker den 20. September 2018 kl. 11.00 på Pilegårdparken 20, 3460 Birkerød kl. 15.00
Frist for spørgsmål sker den 24. september 2018 kl. 15.00
Rettelsesblad med svar på spørgsmål udsendes senest den 28. september 2018 kl. 11.00?
Tilbud skal sendes til mail@leandesign.dk senest den 31. september 2018 kl. 11.00
Åbning af tilbud kan ikke overværes – men resultatet vil blive rundsendt efter vurderingen.
Vurdering af tilbud forventes af ske i uge 40 med kontrahering samme uge

 

Udbudsmateriale:

27551 – Udbudsbetingelser af 10 september 2018 rev 00

27551 – Byggesagsbeskrivelse af 10 september 2018 rev 00

27551 – Arbejdsbeskrivelse af 10 september 2018 rev 00

27551 – Tilbudsliste af 10 september 2018 – rev 01.

27551 – Etageplan med angivelse af spær på hovedbygning – rev 00

27551 – Princip tværsnit med angivelse af henvisning til princip detaljer – rev 00

27551 – Facadeopstalter af øst- og vest facaderne – rev 00

27551 – Gavlopstalter af nord og syd gavle – rev 00

27551 – Princip omfang på konstruktionsændringer af spær på hovedbygning – rev 00

27551 – Principdetalje af tagrygning – rev 00

27551 – Principdetalje af tagfod – rev 00

 

Rettelsesblad:

Afventer spørgemødet..

 

Foto af eksisterende forhold: