21661 – Nationernes allé 1, 3000 Helsingør

Nationernes allé 1, 3000 Helsingør – udbud af totalentreprisen på om- og tilbygning af eksisterende hus

Det samlede udbudsmateriale er nedenfor:

Tidsplanen er:

Seneste bekræftelse på, at der afgives tilbud er den 15.06.2018 kl. 15.00
Der er spørgemøde (besigtigelse) på adressen den 19.06.2018 kl. 9.00
Fristen for spørgsmål er den 22.06.2018 inden kl. 12.00
Seneste eventuelle rettelsesblad udsendes den 26.06.2018 kl. 15.00
Tilbud skal sendes på mail: senest den 29.06.2018 06.07.2018 kl. 13.00

Eller afleveres fysisk til licitationen på Tegnestuen, Klædefabrikken 119B, Hellebæk, den 29.06.2018 06.07.2018 kl. 14.00
Kontaktperson er Jens Christian Christensen, jcc@leandesign.dk

Jonas Wildt Rosenkilde på jwr@leandesign.dk

 

Arbejdet har planmæssig opstart august 2018, og forventes afleveret primo/medio oktober 2018


Udbudsmateriale:

21661 – Udbudsbetingelser af 08 juni 2018 rev 01 (*bemærk licitationsdato er ikke ajourført i dokument)

21661 – Fotoregistrering – Totalentreprise – af 08 juni 2018 rev 00

21661 – Tilbudsliste – Totalentreprise – af 08 juni 2018 rev 01

21661 – Rettelsesblad 01 af 19.06.2018 rev 00


Tegninger:

Nationernes_Allé_1 – Eksisterende forhold

Nationernes_Allé_1 – Fremtidige forhold

21661 – Tilbygning 2009 – Kloakplan

21661 – Tilbygning 2009 – Snittegning